Trang thông tin sự kiện

TRANG THÔNG TIN SỰ KIỆN OFFLINE DIGITAL MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN

Trang cập nhật những sự kiện offline được tổ chức bởi LND và EQVN

offline

Offline Digital Marketing Bất động sản
Xây dựng hệ thống Digital Marketing BĐS

✅ Marketing trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam
✅ Xây dựng thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực bất động sản
✅ 5 bước xây dựng hệ thống digital marketing cá nhân
✅ Quy trình bán hàng với sự kết hợp các kênh digital: Q/C, Website ...
✅ Tích hợp các kênh digital marketing
✅ Xu hướng công nghệ tiếp theo

ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ CHO BUỔI HỘI THẢO TIẾP THEO

Việc đăng ký giữ chỗ sẽ giúp bạn nhận được thông tin các buổi Hội Thảo sắp diễn ra của EQVN/LND


HÌNH ẢNH TẠI BUỔI HỘI THẢO

ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ CHO BUỔI OFFLINE TIẾP THEO