Khóa học

Google Adwords Bất động sản

0 out of 32 steps completed0%
11 Các bài học

Nội dung khoá học:

 1. Giới thiệu về quảng cáo Google 
  1. Hành trình chuyển đổi khách hàng
  2. Các hình thức quảng cáo của Google
  3. Các công việc chuẩn bị
 2. Quảng cáo tìm kiếm trên Google
  1. Nghiên cứu và phân tích từ khoá
  2. Viết mẫu quảng cáo
  3. Tạo chiến dịch quảng cáo đầu tiên
  4. Tiện ích mở rộng quảng cáo
  5. Tối ưu quảng cáo tìm kiếm trên google
 3. Quảng cáo hiển thị với Google Display Network
  1. Mạng lưới quảng cáo
  2. Banner quảng cáo
  3. Tiếp thị lại
VND490000 - Mua khóa học này

Khóa học Tài liệu

G Search 1: Quảng cáo tìm kiếm trên Google cho lĩnh vực bất động sản

G Search: Khởi tạo tài khoản và chiến dịch quảng cáo tìm kiếm

G Search: Phân tích từ khoá

Video: Khởi tạo tài khoản và chiến dịch Adwords đầu tiên

Video: Tạo và chỉnh sửa chiến dịch

Tiện ích mở rộng trong Quảng cáo Google

Video: Cài đặt chuyển đổi

GDN: Quảng cáo hiển thị & nhắm mục tiêu QC hiển thị

Video: Cài đặt và tạo đối tượng để tiếp thị lại

GDN 2 - Giá thầu và tối ưu mạng hiển thị

50 cách tối ưu Google Ads