Khóa học

Hệ thống digital marketing BĐS

0 out of 7 steps completed0%
6 Các bài học

[ Nội dung khoá học đang được cập nhật ]

Khoá học giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về một hệ thống digital marketing BĐS đầy đủ

  1. Thấu hiểu khách hàng & Hành trình chuyển đổi khách hàng BDS
  2. Digital Marketing & Sales bất động sản
  3. Hệ thống digital marketing BDS tích hợp
  4. Email Marketing – marketing automation
  5. Hướng dẫn kết nối HUB.LND.VN với website của bạn
VND390000 - Mua khóa học này